Kích thước chuẩn của card visit

Kích thước chuẩn của name card ( card visit):

+ Có 2 kích thước chuẩn thiết kế card visit
– Kích thước 55x90m. Trong phototshop là 255×155 pixel. Loại này thường thiết kế card visit ngang.
– Kích thước 50x90m. Trong phototshop là 255×140 pixel. Loại này thường thiết kế card visit đứng.
Hình ảnh kích thước card visit:

Kích thước chuẩn của name card ( card visit):

Kích thước chuẩn của name card ( card visit)

Chất liệu giấy dùng để in card visit:

Có nhiều chất liệu giấy dùng để in card visit. Phổ biến nhất hiện nay là sử dụng giấy Couches 300gr, có đến > 90% khách hàng sử dụng giấy này.
Card visit in nhiều màu hoặc có thể ít màu. Và được cán nilon nhiệt mờ cả 2 mặt. Card được đóng hộp 100 cái / 1 hộp.

Nguồn: internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.