Cần cân nhắc giữa làm thương hiệu và marketing

Hiện nay có một tình trạng chung đối với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đó là rất quan tâm đến việc đầu tư ngân sách vào marketing quảng cáo sản phẩm tuy vậy thực hiện hoạt động này chưa thực sự hiệu quả. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều doanh nghiệp băn khoăn giữa việc phân bổ ngân sách cho marketing và xây dựng thương hiệu.

Làm thương hiệu và marketing

Có rất nhiều những định nghĩa học thuật về marketing và thương hiệu, song từ kinh nghiệm thực tế thì có thể giải thích mối tương quan của hai khái niệm này như sau:

Thương hiệu – phía sau tất cả những hình ảnh, biểu tượng, thông điệp hay những yếu tố hữu hình khác – bản chất chính là một lời hứa hay một lời cam kết với khách hàng về sản phẩm. Khi đó, nhiệm vụ của thương hiệu là làm sao chỉ cần tiếp xúc với những yếu tố này khách hàng sẽ cảm thấy tin tưởng lời cam kết đó.

Còn marketing là cách thức mà doanh nghiệp truyền tải lời cam kết đó tới khách hàng. Như vậy, marketing chỉ là một phần của việc làm thương hiệu, và phải tuân theo đường hướng của việc làm thương hiệu.

Các quan niệm cũ (ví dụ như Philip Kotler) thường chỉ tập trung vào việc marketing sản phẩm và mọi hoạt động xoay quanh vòng đời phát triển của mỗi sản phẩm. Tuy nhiên theo các quan điểm hiện đại, nhận thức vòng đời sản phẩm được thay thế bằng cách phát triển lên thành mô hình những vòng đời sản phẩm nối tiếp nhau tạo ra thương hiệu. Việc quản trị thương hiệu, chứ không phải là sản phẩm, được coi là trọng tâm phát triển của doanh nghiệp.

Do đó, nếu doanh nghiệp không coi trọng việc xây dựng và quản trị thương hiệu ngay từ đầu thì những hoạt động marketing về sau có thể sẽ không phát triển đúng hướng và ngân sách dành cho marketing có thể bị lãng phí một cách đáng tiếc. Đầu tư vào thương hiệu ngay từ đầu là đầu tư cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Qua đây, doanh nghiệp có thể thấy được sự khác nhau giữa làm thương hiệu với làm marketing, cũng như là vai trò của thương hiệu đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Vậy đầu tư vào đâu để mang lại hiệu quả nhất? Chắc các bạn đã có câu trả lời phù hợp với chính doanh nghiệp mình khi bạn đã thực sự hiểu rõ được vai trò của thương hiệu, mối tương quan của làm thương hiệu và làm marketing.
Chúc các bạn thành công !

Nguồn: internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.